תקנון האתר

תקנון אתר ALL IN ריהוט גן 

כללי

 1. ("האתר") מופעל ונמצא בבעלות חברת ALL IN  ריהוט גן בע"מ ח.פ 516775392 ומשמש לרכישת מוצרים בתחום ריהוט הגן ומוצרים אחרים נוספים.
 2. תקנון זה מהווה בסיס עיקרי לשימוש באתר ורק הוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים שבין חברת ALL IN ריהוט גן לבין לקוחות האתר.
 3. הרכישה מתבצעת באמצעות החנות המקוונת וכפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. ALL IN ריהוט גן שומרת לעצמה את הזכות לתקן, לשנות, להחליף, או לנסח את תקנון האתר באופן אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת על כך ללקוחות המשתמשים באתר.
 1. חברת ריהוט גן ALL IN, או כל גורם מטעמה, לא תישא באחריות ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש באתר או לכל צד שלישי, הנובע מהשימוש או הרכישה שבוצעו באמצעות האתר ושלא על פי תקנון זה. 
 1. חברת ALL IN ריהוט גן שואפת לספק מידע מדויק באתר; עם זאת, ייתכנו מדי פעם אי דיוקים או טעויות שנעשו בתום לב. במקרים אלוALL IN  ריהוט גן לא תישא באחריות לכל תוצאה שתגרם. 

הוראות השימוש באתר  

 1. כל המחירים המפורטים באתר שלנו הם במטבע ישראלי (ש"ח) וכוללים מע"מ אלא אם צוין אחרת. 
 1. חברת ALL IN שומרת לעצמה את הזכות להתאים מחירים בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אך שינויים כאלה לא ישפיעו על הזמנות שכבר בוצעו. 
 1. תשלום עבור הזמנות יכול להתבצע בצורה מאובטחת באמצעות אמצעי התשלום הזמינים המפורטים באתר האינטרנט שלנו. 
 1. חברת ALL IN ריהוט גן עושה מאמצים לעדכן את מחירי המוצרים, מצב המלאי ודמי המשלוח באתר בזמן אמת. יחד עם זאת היות והמחירים מתעדכנים מידי תקופה עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת עדכון המוצר בעגלת הקניות לבין השלמת תהליך הרכישה, במידה והמחירים עודכנו לפני השלמת שלב התשלום ההזמנה תחויב לפי המחירים המעודכנים. חברת ALL IN ריהוט גן לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת או קשורה לפערי המחירים שנוצרו. 
 1. המוצרים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד, ולפיכך, ייתכנו שינויים בין תיאור המוצר המוצג למוצר בפועל. במקרה של שגיאות כלשהן בתיאור המוצר, בתמחור או במידות, ALL IN חברת ריהוט גן לא תישא באחריות, ואחריותה תוגבל לשווי הפריט כפי שמוצג באתר. בנוסף, החברה לא תישא באחריות לכל נזק עקיף או תוצאתי. עם זאת, חשוב לציין כי חברת ALL IN מתחייבת להציג תמונות מוצר בצורה מדויקת ככל האפשר. 
 1. לפני תחילת תהליך הרכישה באתר האינטרנט שלנו, חיוני למלא טופס הזמנה, מתן פרטי המשתמש ואמצעי התשלום הנבחר. פרטים אלו הם תנאי קדם חובה להשלמת רכישה דרך האתר שלנו. כדי להבטיח מימוש תהליך הזמנה חלק ויעיל ולמנוע כל בעיה אפשרית, יש חשיבות מכרעת למילוי מדויק ומלא של כל הפרטים הנדרשים. האחריות למתן מידע מדויק היא על המשתמש באתר בלבד. חברת ALL IN ריהוט גן אינה יכולה לשאת באחריות לכל פרט שהוזן בצורה לא מדויקת או לתקלות הנובעות מאי דיוקים כאמור.   
 1. השלמת הליך המכירה מותנית באישור העסקה על ידי ALL IN ריהוט גן וכפופה לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. 
 1. שליחת הודעות דרך האתר לרבות מיילים, הודעות טקסט או כל צורת תקשורת אחרת היא חלק בלתי נפרד מתפעול האתר ו/או שירות הניתן ללקוחות המשתמשים באתר. הודעות אלו עשויות לכלול הודעות אימות, תזכורות למילוי. הזמנה, ותקשורת דומה. חשוב לציין שמסרים כאלה אינם נחשבים 'תוכן פרסומי או מסרים'. המשתמשים מאשרים ומקבלים את מסירת ההודעות הללו על ידי האתר. 
 1. חברת ALL IN שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות אספקה ​​או שיווק של מוצרים ולסרב לאישור רכישה באתר בנסיבות הבאות:
 • במידה וקיים חשש לגבי קבלת התשלום עבור המוצרים או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל מכל סיבה שהיא.
 • במקרה של שגיאות כלשהן, לרבות תקלות טכניות בהצגת המוצר, בתמחור, בתיאור או באספקת המוצר.
 • במצבים יוצאי דופן שאינם בשליטתנו, כגון פעולות מלחמה, התקפות סייבר, טרור, פעולות איבה, תקלות במערכת, מגיפות, שביתות, אסונות טבע, בעיות אישור כרטיס אשראי, או כל מצב אחר שאינו נובע ממחדל באתר.
 • אם יש חשד שהרכישה באתר נעשתה למטרות סיטונאיות.
 • במקרה בו מוצר אזל מהמלאי לפני או אחרי המכירה, אך לפני המסירה ללקוח, ההזמנה תבוטל, והאתר לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם ללקוח או לצד שלישי כלשהו. 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

האתר ותכניו מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל. כמו כן, כל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות לאתר המכירות של חברת ALL IN הינן בבעלות בלעדית של חברת ALL IN ריהוט גן. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ , לשכפל, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר במידע המופק מהאתר ללא הסכמה מראש מחברת ALL IN רהיטי גן.